svečias  |  Užsiregistruoti  |  Prisijungti

http://karoliukai.eu
 
 

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs") ir Pardavėjo (toliau - "Mes") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas Mūsų interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė).

Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pirkimo sutarties sudarymas

Juridiškai privalomai prekių ir (arba) paslaugų pirkimo sutarčiai sudaryti būtinas Mūsų pranešimas (elektroniniu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas.

Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.

3. Teisės ir pareigos

Jūs turite teisę:

 • naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta tvarka;
 • atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu Jums skirtą dokumentą;
 • atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el.parduotuvę.

Jūs įsipareigojate:

 • registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis el. parduotuve.
 • neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų;
 • pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsdamas juos atnaujinti;
 • naudodamasis el.parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el.parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;

Mes turime teisę:

 • Jei pirkėjas bando pakenkti el.parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis el.parduotuve;
 • esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti el.parduotuvės veikimą.
 • savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, el.parduotuvės veikimo sąlygas.
 • Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

Mes įsipareigojame:

 • šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis el.parduotuve;
 • gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ar "Privatumo sąlygose" nustatytus atvejus;
 • iš karto po apmokėjimo, pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.
 • susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.

4. Prekių grąžinimas

 • Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
 • Nekokybiškos prekės gali būti grąžinamos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prekės išsiuntimo. Grąžinti prekę galima siunčiant registruotu paštu. Siunčiama prekė privalo būti supakuota į specialiai smulkioms siuntoms skirtą voką.
 • Kai grąžinama nekokybiška prekė, įsipareigojame ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
 • Jei Jūsų netenkina pristatytos prekės kokybė, prašome kreiptis kontaktuose nurodytu el. paštu arba telefonu.

5. Atsakomybė

 • Jūs atsakote už savo prisijungimo duomenų atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el.parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el.parduotuvės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, Mes šį asmenį laikome Jumis ir neatsakome už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių;
 • Jūs visiškai atsakote už duomenų, pateiktų registracijos formoje, teisingumą;
 • Jūs visiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuve;
 • Mes neatsakome už padarinius, kurie atsirado dėl Jūsų pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitų šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygų pažeidimų;
 • Jei el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Mes nesame atsakingi už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir toms įmonėms bei asmenims neatstovaujame.

6. Pranešimai

Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi el.parduotuve, rašykite mums adresu, nurodytu el.parduotuvės skiltyje "Kontaktai".

7. Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.


Akcijos

Kabliukas auskarams paauksuotas, 1 vnt
Kabliukas auskarams paauksuotas, 1 vnt 0.06€ 0.03€

Kabliukas auskarams sidabro spalvos, 50 vnt
Kabliukas auskarams sidabro spalvos, 50 vnt 1.20€ 0.60€

6 mm kepurėlė sidabro spalvos, 10 vnt
6 mm kepurėlė sidabro spalvos, 10 vnt 0.19€ 0.09€

6 mm kepurėlė aukso spalvos, 10 vnt
6 mm kepurėlė aukso spalvos, 10 vnt 0.19€ 0.09€